Personvernerklæring

Sist oppdatert: 03/01/2024

Enger & Hedlund AS er behandlingsansvarlig for personopplysninger vi har registret og behandler i forbindelse med ditt kundeforhold med virksomheten. Vi behandler også personopplysninger i forbindelse med tidligere kunder.

I denne personvernerklæringen gir vi deg blant annet informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler, for hvilke formål vi behandler dem, hvilke tredjeparter som er involvert, informasjon om dine rettigheter og ikke minst hvordan vi sikrer informasjonen vi har om deg.

Hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler personopplysningene er du velkommen til å ta kontakt med oss. Se kontaktinformasjonen helt nederst i personvernerklæringen.

Behandling av personopplysninger

Enger & Hedlund AS samler inn personopplysninger, som navn, etternavn, navn på foretaket, yrkestittel, e-postadresse, telefonnummer og betalingsinformasjon når du benytter våre tjenester, blant annet når du registrerer en brukerkonto, inngår en avtale, bestiller tjenester, legger igjen betalingsinformasjon eller på en annen måte legger igjen personopplysninger hos oss.

Personopplysninger for kunder og potensielle kunder lagres for følgende formål: Administrasjon rundt salg av Enger & Hedlund AS sine produkter og tjenester, markedsføring og utarbeidelse av tilbud.
I henhold til gjeldende databeskyttelsesforskrifter må det finnes juridisk støtte, et såkalt juridisk grunnlag, for at vår behandling av dine opplysninger skal være lovlig og nødvendig.
Nedenfor er de juridiske grunnlagene vi benytter oss av.

Gjennomføring av avtale
Vi behandler kun nødvendige opplysninger for å identifisere deg som kunde eller bruker for å håndtere og levere bestillinger i samsvar med avtalen din.

Rettslig forpliktelse
Vi behandler dine opplysninger for å kunne oppfylle våre lovbestemte forpliktelser, f.eks. dine faktureringsopplysninger i henhold til bokføringsloven.

Interesseavveining
Vi behandler dine opplysninger for å utvikle våre tjenester, prosesser og for å markedsføre våre produkter og tjenester direkte til deg.

Samtykke
I enkelte tilfeller kan du gjennom abonnement på vår nettside ta del i våre nyhetsbrev og markedsføringsmateriell, eller gjennom webskjema sende inn din forespørsel på våre produkter og tjenester, eller under andre omstendigheter godkjenne at vi behandler dine opplysninger. Da samtykker du til at vi behandler dine opplysninger kun til det spesifiserte formålet.

Hvem deler vi dine opplysninger med

Tjenesteleverandører
Dette er eksterne selskaper som vi bruker til å hjelpe oss med å drive forretningene våre (f.eks. ordrebehandling, betalingstjenester, svindeloppdaging, id-bekreftelse, nettsidedrift, markedsundersøkelsesselskaper, supporttjenester, kampanjer, nettsideutvikling, dataanalyser osv)Tjenesteleverandører og deres utvalgte ansatte, har kun adgang til og bruker dine personlige opplysninger på våre vegne for de spesifikke oppgavene de har blitt bedt om å utføre, basert på våre instruksjoner, og er nødvendig for å holde dine personopplysninger konfidensielle og sikre.

Kredittrapporteringsbyråer / Inkassobyråer
I den grad det er tillatt av gjeldene lov, er kredittrapporteringsbyråer og inkassobyråer eksterneselskaper som vi bruker for å få verifisert din kredittverdighet (spesielt for bestillinger som faktureres) eller for å inndrive utestående fakturaer.

Lagringstid for personopplysninger

Dine opplysninger lagres så lenge du har et kontraktsforhold eller forretningsforhold med oss, og så lenge det er nødvendig med hensyn til formålet med behandlingen. I de tilfellene det finnes lovkrav om å lagre opplysninger over en lengre periode, følger vi slike lover.
Opplysninger som utgjør et fakturaunderlag sparer vi i fem år i henhold til bokføringsloven.

Rett til informasjon om behandling av personopplysninger

Alle personer som ønsker informasjon om hvilke personopplysninger Enger & Hedlund AS lagrer om den aktuelle personen, har i henhold til gjeldende lov rett til å få disse opplysningene, uansett hvordan de samles inn. En slik melding kan inneholde informasjon om hvor vi har fått personopplysningene fra, mottakerne eller kategoriene av mottakere som personopplysningene deles med og formålet med behandlingen av personopplysninger.

Rett til korrigering

Vi har et ansvar for at de opplysningene vi behandler er korrekte. Hvis du, som spørsmålsstiller, mener at noen opplysninger er feilaktige, har du rett til å be om å få dette korrigert. Forespørselen
må gjøres hos Enger & Hedlund AS via e-post: info@engerhedlund.no.

Enger & Hedlund AS skal umiddelbart avgjøre om forespørselen er berettiget og ta de nødvendige tiltakene, samt informere deg som spørsmålsstiller om hvordan korrigeringen håndteres.

Rett til sletting

Dine opplysninger lagres så lenge du er kunde hos oss, og deretter slettes så snart som mulig, om ingen annen gjeldende lov angir noe annet. Faktureringsinformasjon og fakturaunderlag lagres så lenge det er pålagt ved lov, f.eks. bokføringsloven.

Rett til begrensning

Retten til begrensning gjelder når du anser at opplysningene er feilaktige og ber om korrigering.
I slike tilfeller kan du be om at behandlingen av opplysningene begrenses mens opplysningene blir korrigert.
Rett til begrensning gjelder fra og med den 1.juli 2018.

Dine rettigheter

I henhold til gjeldende personopplysnings-lovgivning har du blant annet rett til innsyn i egne person-opplysninger, samt krav om retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger om deg.
Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke tilbake samtykket. Dersom du mener at Enger & Hedlund AS ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til oss på info@engerhedlund.no eller den aktuelle tilsynsmyndigheten.

Tilbaketrekking av samtykke

Du har også rett til når som helst å trekke tilbake et gitt samtykke om behandling av person-opplysninger.

Policy for håndtering av e-postadresser

Enger & Hedlund AS respekterer din personlige integritet. For informasjons- og nyhetsbrev via e-post gjelder følgende for håndtering av abonnementers e-postadresser og øvrig informasjon. Våre abonnenters e-postadresser kommer under ingen omstendigheter til å bli solgt eller leid ut til en annen part. Utsendelser håndteres på en slik måte at e-postadressen ikke blir tilgengelig for andre enn aktuell mottaker. Anledningen til at vi samler inn våre kunders e-postadresser, navn, region m.m. er kun for å forbedre informasjonstjenesten og gjøre den mer relevant og personlig. Om du ikke vil dette respekterer vi selvfølgelig det!
Våre abonnenter kan enkelt melde seg av vår e-posttjeneste. Dette kan du gjøre gjennom å klikke på linken for avregistrering som finnes i alle e-postutsendelser fra Enger & Hedlund AS. Linken finner du i den nederste delen av alle e-poster som sendes til deg fra oss. Etter dette kommer du ikke til å få e-poster fra Enger & Hedlund AS, om du ikke selv oppgir e-postadressen din igjen. Om du har spørsmål rundt e-posttjenesten utover dette er du velkommen til å sende oss en e-post på info@engerhedlund.no.

Kontaktinformasjon

Vi er tilgjengelig for eventuelle spørsmål du måtte ha.

Enger & Hedlund AS
Postboks 686 Strømsø
3003 Drammen

Daglig Leder: Magne Fossum, tlf 934 38 444, e-post magne@engerhedlund.no

Copyright 2024 © Enger & Hedlund AS
Designet og utviklet av BK onCode