Vårt miljørarbeid

Vårt mål er å bli en grønnere bedrift

Enger & Hedlund jobber aktivt med miljø, bærekraft og utvikling for stadig å finne bedre løsninger som tar oss nærmere våre definerte mål.
Vi deler disse erfaringene videre for å forplikte oss selv, og inspirer hverandre.

 

MÅL 1; Ansvarlig forbruk og produksjon

Enger & Hedlund har ambisjoner om å være et firma i front for utvikling av produkter som bevarer noen av privatpersoners og bedrifters største verdi, nemlig deres transportmidler og driftsutstyr. Det er kostbart for både enkeltindivid, bedrift, samfunn og miljø at biler og utstyr stadig byttes ut fordi det er dårlig vedlikeholdt. Blant annet norske forhold på veien er spesielt tøffe med skiftende årstider og salting mv. Ved å sikre god beskyttelse av blant annet understell og lakk bidrar vi til god bevaring av alle transportmidler. Våre produkter er også godt egnet til beskyttelse av det meste av verktøy og faste installasjoner som utsettes for vær og vind.
Rett bruk og jevnlig vedlikehold av verktøy sikrer blant annet at produkt svinn blir et minimum og at arbeidet som utføres er av god kvalitet, samtidig som verktøyet får lengst mulig levetid før det byttes ut.

MÅL 2; Miljøvennlige alternativer
Enger & Hedlund ønsker å sørge for best mulig sluttprodukt med minst mulig påvirkning av ytre miljø. Dette gjør vi ved å samarbeide tett med våre leverandører for å finne/utvikle mer miljøvennlige alternativer, og alltid opplyse om og presentere for våre kunder de mer miljøvennlige alternativene.

MÅL 3; Redusere transport
Enger & Hedlund ønsker å bidra til at distribusjon av våre produkter skjer med minst mulig ressursbruk. Vi jobber tett med våre kunder for å sikre god fyllingsgrad med færre transporter. Samtidig koordineres alle innkjøp slik at vi fyller bilen hver gang, og unngår å transportere luft.

Vi benytter oss av blant annet TNT for transporttjenester. TNT er flere ganger kåret til verdens mest bærekraftige transportselskap og skårer høyt på kriterier for økonomiske, miljømessige og samfunnsmessige resultater, samt har klare definerte mål om å redusere sitt CO2-utslipp via initiativet Priority Earth.

MÅL 4; Samfunn og sosialt
Enger & Hedlund ønsker å ha en sentral rolle for å sikre et godt arbeidsmiljø internt, samt hos våre kunder og leverandører og stiller blant annet strenge krav til kvalitet, miljø, etisk handel og sikkerhet når det skal velges nye leverandører. Via vårt samarbeid med Norsk Antirustforening har vi en plattform for å koordinere felles kriterium og mål for verkstedene våre som iverksettes gjennom oppstart og kursing.

MÅL 5; Emballasje og avfallshåndtering

Enger & Hedlund har som mål å redusere sitt emballasjebruk og øke vår retur og gjenbruks-andel. Vi jobber kontinuerlig med å optimalisere transport-emballasjen vi benytter, samt å utvikle produkter på en slik måte at emballasjen i stor grad kan gjenbrukes.

Ønsker å bestille?
Dersom du ser et produkt eller har spørsmål så kan du bare ta kontakt så ordner vi det med deg! Vi er både tilgjengelig på telefon og e-post.
eller e-post til info@engerhedlund.no
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Copyright 2024 © Enger & Hedlund AS
Designet og utviklet av BK onCode